[ezcol_1third]

Тамара Секула
мастер учитељ

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

21. век представља модерно информатичко доба које је донело нове изазове у образовном систему Републике Србије. Због тога је почетком новембра 2015. године Министарство трговине, туризма и телекомуникације расписало конкурс „Дигитални час“ за наставнике и учитеље основних школа на територији целе Србије у циљу подстицања употребе информационих технологија у настави. На овом конкурсу учествовала је наша колегиница Тамара Секула са радом „Савремени токови у настави Природе и друштва – Услови живота у природи и прилагођеност условима живота“.

Савремена настава Природе и друштва се не може замислити без употребе савремене образовне информационе технологије, што повлачи за собом и потребу да учитељ мора бити високооспособљен за њену примену приликом припремања реализације и евалуације наставе. Овакав приступ настави Природе и друштва у млађим разредима основне школе могућ је и пожељан уколико је методички оправдан и уколико се води рачуна о развојним карактеристикама ученика истог узраста, али и ученика као појединца. Овим радом наша колегиница је представила савремене токове у настави Природе и друштва путем мултимедијалних садржаја и апликација које помажу како ученику да савлада предвиђене садржаје за тај час, тако и учитељу да лакше координише часом. Поред мултимедијалних садржаја, део колегинициног рада чини и писана припрема за час, у њој су наведене етапе часа, њихов садржај, планирано време за спровођене тих етапа као и део за евалуацију и самоевалуацију који је значајан за унапређивање саме наставе, али и даљег личног развоја учитеља.

Комисија сачињена од стране Министарства, одлучила је да рад мастер учитељице Тамаре Секула сврста у Зборник радова наградног конкурса Дигитални час у школској 2015-2016. години.

Поносна сам што сам моју ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој представила у најбољем светлу на овом конкурсу. Ово је само доказ да наша школа прати савремене токове образовања и да ставља акценат на савремену наставу.

[/ezcol_2third_end]