Колектив наше школе чине

Наставни кадар

 • Разредна настава
 • Предметна настава
 • Асистенти у настави

Ваннаставни кадар

 • Директор школе – Љиљана Бошковић Милојевић
 • Помоћник директора – Виолета Марковић
 • Педагог – Љиљана Сапунџић
 • Психолог – Дубравка Гатић
 • Секретар – Наташа Радојичић
 • Шеф рачуноводства – Татјана Теофиловић
 • Административно-финансијски радник – Милена Стефановић
 • Библиотекар – Светлана Аћимовић
 • Логопед – Виолета Денић