Колектив наше школе чине

Наставни кадар

  • Разредна настава
  • Предметна настава
  • Асистенти у настави

Ваннаставни кадар

  • Директор школе – Љиљана Бошковић Милојевић
  • Помоћник директора – Виолета Марковић
  • Педагог – Љиљана Сапунџић
  • Психолог – Дубравка Гатић
  • Секретар – Наташа Радојичић