ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВНЕ ПОВРШИНЕ НА ОБЈЕКТУ У БРЕСТОВИКУ

НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018

НАБАВКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВА У ПРИРОДИ

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1/2016

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1/2015

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1/2014

ЈАВНА НАБАВКА ЗА САНАЦИЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ИЛИЈА ГАРАШАНИН” У ГРОЦКОЈ 1/2013