Чланови Ученичког Парламента                                 2017/2018.

 

7/1

 1. Јана Рељић
 2. Зоран Милошевић

 

 

7/2

 

 1. Теодора Пантелић
 2.  Михајло Живановић

 

 

7/3

 

 1. Елена Ковачевић- потпредседник
 2. Павле Предић

 

7/4

 

 1. Нада Темељковић- тим за инклузивно образовање
 2. Драгомир Потулић

 

 

8/1

 

 1. Ленка Ковачевић- записничар
 2. Теодора Јовановић – председник, члан ШРТ-а

 

 

8/2

 

 1. Филип Ђекић
 2. Немања Маринковић- тим за безбедност

 

 

8/3

 

 1. Теодора Петровић- тим за самовредновање
 2. Анђела Ашанин

 

 

8/4

 

 1. Вук Јовановић- тим за израду сајта
 2. Кристина Косијер- тим за професионалну оријентацију

 

8/5

 

 1. Вања Николић- тим за подршку ученицима у учењу
 2. Сташа Симоновић

 

 

8/6

 

 1. Александар Јанковић
 2. Сања Сапунџић-тим за професионалну оријентацију

 

 

Координатор: Јасмина Деспинић