Основна школа „Илија Гарашанин“ у Гроцкој организује продужени боравак ради остваривања одређених социјално-педагошких циљева и задатака. Основни циљ продуженог боравка јесте осамостаљивање и развој ученика као социјалног бића, припрема за даље образовање, те препознавање и неговање потинцијала сваког од ученика. У оквиру школе постоји продужени боравак за 1. разред и продужени боравак за 2. разред у којима се ученици друже, уче и испољавају креативне способности.