Активно учење у продуженом боравку усмерено је на ученика и разне аспекте његове личности. Кроз активно учење поштује се индивидуалност сваког детета.