11:00 – 13:00 Пријем ученика,
Ужина и мали одмор
13:00 – 14:30

Израда домаћих
задатака и провера

14:30 – 14:45 Одмор
14:45 – 15:30 Вежбање
Математика и Српски језик
15:30 – 15:40 Одмор
15:40 – 16:10 Слободно време и
слободне активности
16:10 – 17:00 Попуњавање
документације